8,50 US$ - 12,00 US$/Kilogram
100 Kilogram(Min. Order)
9,00 US$ - 11,00 US$/Kilogram
100 Kilogram(Min. Order)
18,50 US$ - 21,00 US$/Kilogram
100 Kilogram(Min. Order)
18,00 US$ - 22,00 US$/Kilogram
100 Kilogram(Min. Order)
21,50 US$ - 26,00 US$/Kilogram
100 Kilogram(Min. Order)
1
Lựa chọn Sản Phẩm (0/20)
Nhấp vào {0} để chọn sản phẩm bạn muốn hỏi thông tin trước khi nhấp vào nút Liên hệ với nhà cung cấp.